Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Wijkberaad Mariahoeve

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
Date(s) - 26/06/2019
19:30 - 22:00

Organisator: wbmariahoeve

Locatie
Wijk- en Dienstencentrum Mariahoeve


De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Wijkberaad Mariahoeve vindt dit jaar plaats op woensdag 26 juni.

Locatie: Wijk- en Dienstencentrum Mariahoeve, Ivoorhorst 155. Eetzaal, begane grond.

Inloop vanaf 19.30 uur. De vergadering begint om 20.00 en eindigt rond 22.00 uur.

De agenda:

 1. Opening, notulen, ingekomen stukken, mededelingen.
 2. Bespreking en vaststelling jaarverslag.
 3. Verslag kascontrolecommissie.
 4. Vaststelling jaarrekening 2018, inclusief balans.
 5. Verkiezing / herbenoeming bestuursleden (Patricia Dinkela / George Mulders).
 6. Vaststelling begroting 2019.
 7. Verkiezing leden kascontrolecommissie.
 8. Rondvraag.
  PAUZE
 9. Discussie over activiteiten en prioriteiten Wijkberaad Mariahoeve in de tweede helft van 2019.