De redactie van “Mariahoeve Onze Wijk” komt iedere donderdagochtend samen. Tijdens deze vergaderingen worden nieuwe ideeën voor artikelen/onderwerpen bedacht, uitgewerkt en opgesteld.

De vormgeving van “Mariahoeve Onze Wijk” wordt verzorgd door Manolito Joosten.

De redactie bestaat uit:

Adrie van der Vorm (tekst en redigeren)
Agatha van Dort (organisatie, tekst)
Carlos Martinez van Andel (tekst, fotografie en eindredactie)
Patricia Dinkela (tekst, fotografie en eindredactie)
Ruud Blonk (tekst, fotografie)
Susan van der Heide (tekst)

De redactie is bereikbaar op redactie@wijkberaadmariahoeve.nl