Communicatie

Eén van de belangrijkste functies van het wijkberaad is om met de bewoners te communiceren en u te informeren over de ontwikkelingen binnen de wijk. Bij het aantreden van het nieuwe bestuur per 26 juni 2018 is de communicatie ondergebracht in een aparte portefeuille. De communicatie verloopt onder andere via:

Wijkmagazine 'Mariahoeve onze wijk'

Wijkmagazine ‘Mariahoeve Onze Wijk‘ verschijnt 4 keer per jaar en wordt bezorgd bij alle huishoudens in de wijk zonder nee/nee-sticker.

In het wijkblad vindt u actuele informatie over alle ontwikkelingen in de wijk, evenementen en wijkorganisaties. Tips en kopij kunt u sturen naar redactie@mariahoeve.nl.

Digitale Nieuwsbrief

Per mei 2020 werkt Wijkberaad Mariahoeve met een digitale nieuwsbrief. Elke bewoner van Mariahoeve, maar ook elke andere betrokkene of geïnteresseerde kan zich hiervoor aanmelden bij wijkberaad@mariahoeve.nl. Het voornemen is om de digitale Nieuwsbrief maandelijks te laten verschijnen. Daarnaast zal een extra nieuwsbrief worden rondgestuurdt afhankelijk van de actualiteiten.

Facebook, Twitter, Instagram en YouTube

WijkberaadMariahoeve

@WijkberaadMariahoeve

Wijkberaad Mariahoeve

@WBMariahoeve

Het wijkberaad communiceert ook via social media. U vindt hier onder andere korte berichten over actualiteiten en aankondigingen van evenementen.

Digitale Muurkrant

Op de digitale muurkrant leest u met name berichten uit Mariahoeve maar ook (gemeente) berichten uit heel Den Haag. U vindt deze digitale Muurkrantschermen in winkelcentrum Mariahoeve; wijkcentrum Mariahoeve en Buurthuis De Landen.

Graag een digitale Muurkrant op uw locatie? Mail dan naar wijkberaad@mariahoeve.nl

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Klik om akkoord te gaan met het gebruik van cookies.