Wijkberaad Mariahoeve vindt het belangrijk om met de wijkbewoners te communiceren en hen te informeren over de ontwikkelingen binnen de wijk Mariahoeve. Bij het aantreden van het nieuwe bestuur per 26 juni 2018 is de communicatie ondergebracht in een aparte portefeuille. Deze wordt beheerd door Patricia Dinkela. De communicatie verloopt onder andere via:

 • Wijkmagazine ‘Mariahoeve Onze Wijk
  Het wijkmagazine ‘Mariahoeve Onze Wijk‘ verschijnt 4 keer per jaar. Het biedt hoofdzakelijk informatie over de wijk Mariahoeve en aanverwante zaken. Het magazine werkt met een aantal terugkerende rubrieken en heeft per editie een eigen thema. Adverteren is ook mogelijk. De redactie bestaat uit: Adrie van Vorm, Agatha van Dort, Patricia Dinkela, Ruud Blonk, Susan van der Heide en de eindredactie ligt bij Patricia Dinkela en Carlos Martinez van Andel. Tips en kopij kunt u sturen naar redactie@wijkberaadmariahoeve.nl.
 • Digitale Nieuwsbrief
  Per juni 2018 werkt Wijkberaad Mariahoeve met een digitale nieuwsbrief. Elke bewoner van Mariahoeve, maar ook elke andere betrokkene of geรฏnteresseerde kan zich hiervoor aanmelden bij het communicatie@wijkberaadmariahoeve.nl. Het voornemen is om de digitale Nieuwsbrief maandelijks te laten verschijnen. Daarnaast is er de mogelijkheid voor de verschijning extra Nieuwsbrieven wanneer de actualiteit hierom vraagt.
 • Facebook, Twitter, Instagram, YouTube
  Facebook: WijkberaadMariahoeve
  Twitter: @WBMariahioeve
  Instagram: wijkberaadmariahoeve
 • Website
  Per november 2019 is de website van Wijkberaad Mariahoeve volledig vernieuwd. Hier is informatie te vinden over de activiteiten van het Wijkberaad. Ook is iedere editie van het wijkmagazine ‘Mariahoeve Onze Wijk’ hierop digitaal te lezen. De beide websites van Wijkberaad Mariahoeve zijn samengevoegd tot www.mariahoeve.nl
 • Digitale Muurkrant
  De Muurkrant is een digitaal berichtenscherm, waar aankondigingen van met name activiteiten in Mariahoeve en heel Den Haag zijn te vinden. U vindt deze Muurkrant (schermen) in winkelcentrum Mariahoeve; wijkcentrum Mariahoeve en Buurthuis De Landen.