De statuten van Wijkberaad Mariahoeve (gedeponeerd in 1997).

https://mariahoeve.nl/wp-content/uploads/statuten-1997.pdf