Zoals u gewend bent verschijnt het eerste wijkblad van Mariahoeve in het nieuwe jaar altijd rond half maart. Ook dit jaar lag dat zo in de planning.

Echter gezien de Corona-situatie hebben we besloten de maart-editie van Mariahoeve Onze Wijk tot nader bericht uit te stellen. Mede om onze bezorgers niet onnodig te belasten.

Naar verwachting -als de omstandigheden het toelaten- zal editie 9 rond half april verschijnen, een maand later dan normaal.

In de tussentijd wordt er hard gewerkt aan de nieuwe website, waarop vanaf editie 8 het wijkblad ook online te lezen zal zijn.

Onze excuses voor het ongemak.