Aanleiding

Mariahoeve is een fijne wijk om in te wonen maar helaas zijn ook hier de sociale gevolgen van corona/COVID-19 merkbaar.

In ‘Berichten uit een Stille Stad – De maatschappelijke impact van COVID-19 in Den Haag’ een onderzoek van de Haagse Hogeschool, lezen we dat sinds de corona-uitbraak de stille problemen in Mariahoeve verergeren.

Veel van onze buren leven in stille armoede, zijn eenzaam of angstig door de nieuwe situatie. Door onder andere werkeloosheid en het grotendeels wegvallen van de (soms al weinig aanwezige) sociale contacten, ervaren veel mensen nu psychische gezondheidsklachten. We zien ook dat bij onze buren die al bekend waren met deze problematiek dit soms(aanzienlijk) verergert. Vaak gebeurt dit ongezien…maar soms ook tot op het punt dat dit overlast oplevert voor de omgeving.

Met de nieuwe maatregelen zijn veel ontmoetingsplekken gesloten, sporten in groepsverband mag niet, er mogen maar drie mensen langs komen (fijn als je zoveel vrienden hebt zullen sommigen denken), horeca zijn gesloten en de meeste culturele instellingen mogen nog maar maximaal 30 personen ontvangen. Dit verergert de ontstane situatie nog meer.

Nu rest de vraag: Hoe vinden en steunen wij elkaar terwijl de situatie om afstand vraagt?

 

Hulp is nodig

Een Coronavrij 2020 is vooralsnog ondenkbaar en de exacte gevolgen zijn nog niet bekend. Ondernemers steunen, schulden spreiden… daar wordt aan gewerkt. Daar zijn en komen landelijke regelingen voor. Maar er zijn ook kleine acties te bedenken om het leven van de bewoners van Mariahoeve ondanks corona een stukje dragelijker te maken. Om elkaar te helpen het hoofd boven water te houden.

Vanaf de persconferentie in maart ontstonden meteen mooie initiatieven om elkaar te helpen: boodschappendiensten, koken voor buren, kleine attenties werden uitgedeeld etc. Kortom allerlei kleine buurt- en straatinitiatieven waarmee je iets voor je naasten in de wijk kan betekenen. Soms helpt een beetje budget om een goed idee uit te voeren.

 

Kom in actie!

Er is op hele korte termijn 15.000 euro beschikbaar om in 2020 kleinschalige activiteiten uit te voeren die van invloed zijn op de (maatschappelijke) impact die COVID-19 heeft op de (bewoners van) de wijk Mariahoeve. Elke bewoner van Mariahoeve kan een klein bedrag hieruit aanvragen.

Dien jouw plan in, wees niet bang om creatief te denken. Een te klein gebaar bestaat niet. Help jouw buren, straat of wijk om samen beter door deze crisis te komen.

 

De spelregels:

Bedenk hoe jij kunt helpen de gevolgen van corona voor de wijk(bewoners) te verzachten. Je plan moet voldoen aan:

* Het moet minimaal impact hebben op 1 van de maatschappelijke gevolgen veroorzaakt door corona. Denk hierbij aan: angst, eenzaamheid, toenemende armoede, burenoverlast, ondersteuning mensen met verward gedrag etc.

* De geldende corona maatregelen & uitgevoerd kunnen worden binnen de dan geldende noodverordening.

* Na afloop van het project vul je een evaluatieformulier in. Wat ging er goed en wat werkte niet?

*Als je het leuk vindt kan je eventueel ook meewerken aan een onderzoek die we willen laten uitvoeren door de Haagse Hoge school over de impact/gevolgen van corona in de wijk Mariahoeve.

Aanvraagformulier

* De informatie wordt getoetst aan de gestelde voorwaarden en beoordeeld met ‘voldoet: ja/ nee’

Na beoordeling nemen wij contact met u op.

Gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de richtlijnen van de AVG. 

Plannen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst door een beoordelingscommissie bestaande uit:

Vertegenwoordigere van stadsdeel (community builder – Saskia de Vin)

Vertegenwoordiger van Wijkberaad Mariahoeve (activiteitencoördinator – Patricia Dinkela)

Vertegenwoordiger VoorWelzijn (opbouwwerker – Mike de Groot)

Heeft u hulp nodig? Wilt u meer informatie?

Bel of mail dan naar Saskia de Vin (06 50030419) Saskia.devin@denhaag.nl