Aanleiding

Mariahoeve is een fijne wijk om in te wonen maar helaas zijn ook hier de sociale gevolgen van corona/COVID-19 goed merkbaar.

In ‘Berichten uit een Stille Stad – De maatschappelijke impact van COVID-19 in Den Haag’ een onderzoek van de Haagse Hogeschool, lezen we dat sinds de corona-uitbraak de stille problemen in Mariahoeve verergeren. Veel van onze buren leven in stille armoede, zijn eenzaam of angstig door de nieuwe situatie. Door onder andere werkeloosheid en het grotendeels wegvallen van de (soms al weinig aanwezige) sociale contacten, ervaren veel mensen nu psychische gezondheidsklachten. We zien ook dat bij onze buren die al bekend waren met deze problematiek dit soms(aanzienlijk) verergert. Vaak gebeurt dit ongezien…maar soms ook tot op het punt dat dit overlast oplevert voor de omgeving.

Door de maatregelen zijn veel ontmoetingsplekken gesloten, sporten in groepsverband mag niet, er mag maar een persoon op visite komen, horeca zijn gesloten en culturele instellingen zijn voorlopig dicht. Dit verergert de ontstane situatie en de gevoelens van eenzaamheid nog meer.

Nu rest de vraag: Hoe vinden en steunen wij elkaar terwijl de situatie om afstand vraagt?

Hulp is nodig

We willen allemaal graag weer een corona-vrije samenleving, het is nog even afwachten wanneer we dat gaan bereiken. Ondertussen is hulp hard nodig. Ondernemers steunen, schulden spreiden… daar wordt landelijk aan gewerkt. Daar zijn en komen steeds meer regelingen voor. Maar er zijn ook kleine acties te bedenken om het leven ondanks corona een stukje dragelijker te maken en om elkaar als buren te helpen het hoofd boven water te houden.

Vanaf de eerste persconferentie in maart 2020 ontstonden meteen mooie initiatieven om elkaar te helpen: boodschappendiensten, koken voor buren, kleine attenties werden uitgedeeld etc. Kortom allerlei kleine buurt- en straatinitiatieven waarmee je iets voor je naasten in de wijk kan betekenen. Een klein gebaar kan veel betekenen en soms helpt het om een beetje budget te hebben om een goed idee uit te voeren.

Kom in actie!

Er is op korte termijn opnieuw 15.000 euro beschikbaar om van 15 februari tot en met 1 april 2021 kleinschalige activiteiten uit te voeren die van invloed zijn op de (maatschappelijke) impact die COVID-19 heeft op de (bewoners van) Mariahoeve.

Elke bewoner of in Mariahoeve actieve organisatie kan een klein bedrag hieruit aanvragen.

De spelregels:

Bedenk hoe jij kunt helpen de gevolgen van corona voor de wijk(bewoners) te verzachten. Jouw plan moet voldoen aan:

* Het moet minimaal impact hebben op 1 van de maatschappelijke gevolgen veroorzaakt door corona. Denk hierbij aan: angst, eenzaamheid, toenemende armoede, burenoverlast, ondersteuning mensen met verward gedrag etc.

* Het plan moet binnen de geldende corona maatregelen uitgevoerd kunnen worden en binnen de dan geldende noodverordening.

* De aanvraag bedraagt maximaal 1500 euro.

* Loonkosten mogen niet meer dan 15% van het totaal aangevraagde subsidiebedrag zijn.

* Vooraf wordt duidelijk aangegeven met welke partijen/partners er een samenwerking is.

* De aanvrager is minimaal 12 jaar of ouder. Bij aanvragers van 12 t/m 17 jaar wordt de activiteit uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid en begeleiding van een ouder/verzorger.

* Na afloop van het project vul je een evaluatieformulier in. Wat ging er goed en wat werkte niet?

Aanvraagformulier

* De informatie wordt getoetst aan de gestelde voorwaarden en beoordeeld met ‘voldoet: ja/ nee’

Na beoordeling nemen wij contact met u op.

Gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de richtlijnen van de AVG. 

Plannen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst door een beoordelingscommissie bestaande uit:

Vertegenwoordigere van stadsdeel (community builder – Saskia de Vin)

Vertegenwoordiger van Wijkberaad Mariahoeve (activiteitencoördinator – Patricia Dinkela)

Vertegenwoordiger VoorWelzijn (opbouwwerker – Mike de Groot)

Heeft u hulp nodig? Wilt u meer informatie?

Bel of mail dan naar Saskia de Vin (06 50030419) Saskia.devin@denhaag.nl