Wat wij doen

Van en voor bewoners

Wijkberaad Mariahoeve bestaat volledig uit actieve, betrokken wijkbewoners die zich vrijwillig inzetten om de leefbaarheid in de wijk te bewaren en verbeteren. Onze vrijwilligers zijn o.a. actief bij diverse evenementen, de bezorging van het wijkblad en Buurtpreventieteam Horsten en Kampen. 

Beschermen en behouden van het karakter van de wijk

De Rijksdienst voor cultureel erfgoed heeft Mariahoeve aangewezen als 1 van 30 Naoorlogse Wederopbouwgebieden van nationaal belang.

Dit is een unieke groene wijk, gebouwd naar scandinavisch voorbeeld. Een wijk met een eigen karakter. Wij zetten ons in om dit karakter van de wijk te behouden.

Lees hieronder het rapport van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

informeren

Een van onze doelen is om bewoners zo vroeg mogelijk te informeren over ontwikkelingen in de wijk. Dit klinkt erg breed, en dat is het ook. Wij vinden het belangrijk dat bewoners tijdig geinformeerd worden over onder andere: bouwplannen, herinrichtingen en beleidswijzigingen. Maar natuurlijk houden wij u ook op de hoogte over evenementen en sociale activiteiten. 

verbinden

Om een prettig leefklimaat te hebben en te behouden is het van belang dat bewoners gelegenheid krijgen om met elkaar in contact te komen.

Het Wijkberaad organiseert door het jaar heen diverse evenementen om dit mogelijk te maken. Wij zoeken hierbij zoveel mogelijk de samenwerking op met andere partijen in de wijk. Lees hieronder meer over de jaarlijks terugkerende activiteiten van het Wijkberaad. 

Nieuwjaarsreceptie

Jaarlijks organiseert Wijkberaad Mariahoeve, al dan niet in samenwerking met andere organisaties uit de wijk, een nieuwjaarsreceptie. Het doel van deze receptie is, naast terugblikken op het afgelopen jaar, ook om wijkorganisaties en wijkbewoners de gelegenheid geven om in informele sfeer elkaar te ontmoeten. Het is elk jaar een gezellige bijeenkomst met hapjes en drankjes en entertainment. Kortom een gezellige avond waarbij alle wijkbewoners van Mariahoeve van harte welkom zijn. De eerstvolgende nieuwjaarsreceptie zal plaats vinden in de eerste helft van de maand januari 2021. Hou voor de aankondiging deze website en onze social media in de gaten. Ga voor een uitgebreid fotoverslag van de laatste nieuwjaarsrecepties naar het inloggedeelte.

buurtschouwen

Buurtschouwen zijn wandelingen door één van de vier buurten in Mariahoeve. Dit zijn: De Landen, De Horsten, De Burgen en de Kampen. Tijdens een buurtschouw wordt er gekeken en gesproken over knelpunten en wensen van wijkbewoners ten aanzien van de openbare ruimte. Wijkbewoners lopen samen met het bestuur van het Wijkberaad door hun buurt en bespreken wat zij graag veranderd willen zien t.a.v. verkeer; onderhoud van stoepen en wegen; parkeren; afvalverwerking; groen; speelruimten; hondenbeleid; verlichting; etc.
Van alle punten wordt een lijst gemaakt waarbij ook de mogelijke oplossingen worden opgeschreven. Deze lijst wordt opgestuurd naar het stadsdeelkantoor Haagse Hout met het verzoek om de punten van de lijst op te lossen dan wel te beantwoorden waarom het niet opgelost kan worden. Elke buurt in Mariahoeve wordt 1x per jaar geschouwd. Wijkschouwen kunnen op eigen initietief van wijkberaad mariahoeve worden georganiseerd of op uitnodiging van een politieke partij uit de gemeenteraad.

zomerfestival

Elk jaar organiseert Wijkberaad Mariahoeve in samenwerking met de wijkorganisaties het “Zomerfestival". Dit is een groot evenement voor alle bewoners van Mariahoeve. In 2018 vond dit in hernieuwde vorm plaats. Het was voor het eerst een 2-daags festival. Ook in 2019 werd er een Zomerfestival georganiseerd. De gegevens en het programma vindt u terug op onze website en de social media-kanalen. Ga voor een uitgebreid fotoverslag naar het inloggedeelte.

Politiekdebat

Elk jaar organiseert Wijkberaad Mariahoeve een debat met de politieke partijen die in de Gemeenteraad zitten. Alle partijen sturen een vertegenwoordiger die actuele knelpunten en wensen van en voor de wijk voorgelegd krijgt. Bewoners in de zaal krijgen de kans om met raadsleden in discussie te gaan. Vaak worden er na het politiek debat door diverse raadsleden raadsvragen gesteld in de gemeenteraad van Den Haag. Met dit debat probeert het bestuur van Wijkberaad Mariahoeve de kloof tussen politiek en buurtbewoners te verkleinen. Daarnaast probeert het bestuur hiermee belangrijke knelpunten uit de wijk onder de aandacht van de Haagse politiek te krijgen. Ga voor een uitgebreid foto- en videoverslag van het laatste politiek debat naar het inloggedeelte.

Halloween Fright Night

In samenwerking met Voor welzijn en V.V.Haagse Hout organiseerden wij in 2019 een Halloweenfeest in Mariahoeve. In twee grote spookuizen op twee locatie werd er door kinderen (en volwassenen) van alle leeftijden flink gegriezeld. Met een zeer hoge opkomst bleek dit een groot succes en daarom keert dit Halloweenfeest jaarlijks terug in Mariahoeve.

Lampionnenoptocht

In samenwerking met Toverbosch organiseren wij jaarlijks, begin november de lampionnenoptocht.

jaarvergaderingen

Twee maal per jaar organiseert Wijkberaad Mariahoeve een vergadering. De jaarvergadering vind plaats in het tweede kwartaal. Tijdens deze vergadering bespreken wij het jaarverslag. Een extra ledenvergadering wordt gehouden aan het eind van het jaar, in deze vergadering bespreken we het jaarplan. Op deze avonden gaan wij in gesprek met de leden over lopende projecten; stemmen wij over interne zaken; worden eventueel nieuwe bestuursleden benoemd en gaan we in gesprek over aandachtspunten in de wijk. Elke bewoner van Mariahoeve is welkom om aan deze vergaderingen deel te nemen.

teambuilding

Wijkberaad Mariahoeve draait volledig op de inzet van vele vrijwilligers uit de wijk die zich inzetten bij onze projecten en activiteiten. Om hen eenmaal per jaar in het zonnetje te zetten is er de jaarlijkse teambuildingsavond. Hier kunnen de vrijwilligers elkaar beter leren kennen en ideeën en ervaringen uitwisselen over het werken als vrijwilliger voor de wijk. voor een uitgebreid foto- en videoverslag van de teambuilding van 8 februari 2020 ga naar het inloggedeelte.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Klik om akkoord te gaan met het gebruik van cookies.