Terugkerende activiteiten georganiseerd door het Wijkberaad zijn:

 • Nieuwjaarsreceptie
  Jaarlijks organiseert Wijkberaad Mariahoeve, al dan niet in samenwerking met andere organisaties uit de wijk, een Nieuwjaarsreceptie. Alle wijkbewoners zijn hierbij van harte welkom. De eerstvolgende nieuwjaarsreceptie zal plaats vinden in de eerste helft van de maand januari 2020.
 • Buurtschouwen
  Buurtschouwen zijn buurtwandelingen door één van de vier buurten in Mariahoeve. Dit zijn: De Landen, De Horsten, De Burgen en de Kampen. Tijdens een buurtschouw wordt er gekeken en gesproken over knelpunten en wensen van wijkbewoners ten aanzien van de openbare ruimte. Wijkbewoners gaan samen met het bestuur van het Wijkberaad door hun buurt lopen en bespreken wat zij veranderd willen zien t.a.v. verkeer; onderhoud van stoepen en wegen; parkeren; afvalverwerking; groen; speelruimten; hondenbeleid; verlichting; etc. Van alle punten wordt een lijst gemaakt waarbij ook de mogelijke oplossing wordt opgeschreven. De lijst wordt opgestuurd naar het stadsdeelkantoor Haagse Hout met het verzoek de punten van de lijst op te lossen dan wel te beantwoorden waarom het niet opgelost kan worden.
  Elke buurt in Mariahoeve wordt 1x per jaar geschouwd.
 • Zomerfestival Mariahoeve
  Elk jaar vindt er in Mariahoeve een groot wijkevenement plaats, waarbij alle wijkbewoners welkom zijn. In 2018 vond in hernieuwde vorm voor het eerst het 2-daagse evenement “Zomerfestival Mariahoeve” plaats. Ook in 2019 vindt er weer een zomerfestival plaats. De gegevens en het programma vindt u terug op onze website en de social media kanalen zodra bekend.
 • Politiek Debat
  Elk jaar organiseert het Wijkberaad Mariahoeve een debat met de politieke partijen die in de Gemeenteraad zitten. Alle partijen sturen een vertegenwoordiger, die actuele knelpunten en wensen van en voor de wijk voorgelegd krijgen. Bewoners in de zaal krijgen de kans om met raadsleden in discussie te gaan. Vaak worden er na het politiek debat door diverse raadsleden raadsvragen gesteld.
  Met dit debat probeert het bestuur van het Wijkberaad Mariahoeve de kloof tussen politiek en buurtbewoners t dichten. Daarnaast probeert het bestuur hiermee belangrijke knelpunten uit de wijk onder de aandacht van de politiek te krijgen.
  Het volgende politiek debat is zal plaatsvinden halverwege 2020. Nadere informatie volgt op onze website en social media kanalen zodra bekend.
 • Teambuilding
  Het bestuur heeft grote waardering voor haar vele vrijwilligers uit de wijk die zich inzetten bij projecten en activiteiten van het Wijkberaad.  Om hen eenmaal per jaar in het zonnetje te zetten is er elk jaar een teambuildingavond. Hier kunnen de vrijwilligers elkaar beter leren kennen en ideeΓ«n en ervaringen uitwisselen over het werken als vrijwilliger voor de wijk.

Voor een overzicht van activiteiten wijkbreed kijk op www.mariahoeve.nl voor de activiteitenkalender. Ook kunt u hier uw eigen activiteit aanmelden.