Het bestuur van Wijkberaad Mariahoeve bestaat uit vrijwilligers die allemaal in Mariahoeve woonachtig zijn. Iedere maand is er een bestuursvergadering. Verder is er iedere dinsdagochtend weekoverleg.

Samenstelling bestuur Wijkberaad Mariahoeve per 21 november 2019:

De Vereniging Wijkberaad Mariahoeve is statutair verplicht 1 x per jaar een vergadering te houden voor de bewoners van de wijk. In deze vergadering leggen zij verantwoording af over het gevoerde inhoudelijke en financiële beleid gedurende het afgelopen jaar. Deze vergadering vindt altijd plaats in juni. Het verslag van de laatste jaarvergadering is op te vragen bij het secretariaat.

Het bestuur van Wijkberaad Mariahoeve werkt zoveel mogelijk samen met organisaties, instellingen en groeperingen in de wijk en heeft regelmatig overleg met het stadsdeelkantoor Haagse Hout, gemeente Den Haag, woningcorporaties en andere gemeentelijke instellingen.