Dinsdag 29 januari van 19.30 tot 21.00 uur vindt er een extra algemene ledenvergadering plaats.
De onderwerpen zijn:

1) Benoeming aspirant penningmeester Wim van Noort en aspirant secretaris Leo van Luxemburg.
2) Verslag van de inloopavonden ‘verkeer’ eind 2018.
3) Aankondiging politiek debat 2019.

Locatie: Wijk- en dienstencentrum Mariahoeve aan de Ivoorhorst 155 Den Haag.