LED-verlichting is een relatief nieuw fenomeen. Op veel plaatsen zie je tegenwoordig LED-verlichting verschijnen, zowel binnenshuis als in de buitenruimte.

Ook in Mariahoeve wordt verouderde verlichting steeds meer vervangen door dit nieuwe type licht. Aan buitengevels, op straten, naast voordeuren en op galerijen van flats.  LED-verlichting is een duurzaam soort verlichting; het verbruikt minder energie dan andere soorten verlichting en het gaat stukken langer mee. Dit gegeven is natuurlijk positief. Maar sommige varianten van LED-verlichting brengen ook een aantal nadelen met zich mee.

Met name de felle witte variant (4000 lumen of hoger) geeft een relatief hoge hoeveelheid blauw licht af. En dit is waar sommige mensen, onder wie bewoners met een oogaandoening en/of netvliesschade, hinder van ondervinden. Ook op insecten en bijvoorbeeld vleermuizen heeft het felle licht een negatieve uitwerking.

Vleermuizen zijn gevoelig voor lichtverstoring bij hun verblijfplaatsen, op de vliegroutes en in hun jachtgebied. Felle verlichting kan lijden tot verblinding bij deze nachtdieren. Het blauwe dat straatlantaarns uitstralen nemen vleermuizen heel sterk waar. Licht kan de vleermuizen op verschillende manieren verstoren. Soorten die relatief langzaam zijn, vliegen laat uit en blijven altijd in het donker. Licht dwingt ze nog later uit te vliegen, waardoor ze minder tijd hebben om te jagen, of zorgt er zelfs voor dat zij hun verblijfplaats verlaten. Jachtgebieden worden bij sterke verlichting minder of helemaal niet meer gebruikt. Een eenvoudige oplossing om de hinder te beperken is te kiezen voor een warmere variant LED-verlichting. Ook kan door het gebruik van een bewegingssensor waarbij het licht standaard op 20% sterkte brandt en bij beweging pas wordt overgegaan op vol vermogen veel lichtvervuiling worden voorkomen. Bijkomend voordeel, het bespaart energie en voorkomt onnodige kosten.

In een werkbespreking met de fractie van Haagse Partij voor de Dieren ontstond het idee uit te zoeken wat de gemeentelijk richtlijnen hiervoor zijn. De Partij voor de dieren gaat hier vragen over stellen aan het stadsbestuur.

Een aantal lokale media vond het onderwerp interessant en maakten er een reportage van.

Het artikel in de landelijke Telegraaf vindt u hier

Lees verder

Op Den Haag FM sprak presentator Rob Kemperman met Carlos van Wijkberaad Mariahoeve. Luister hier het fragment.

Laat een antwoord achter