In december 2018 organiseerden wij een drietal inloopavonden waarbij alle wijkbewoners de gelegenheid kregen aan te geven waar ze verkeersknelpunten in de wijk ervaren.

De uitkomst kunt u hier lezen.

Artikel verkeer Magazine feb 2019