Tekst: Marcel Bourret

Het Wijkberaad is maandag 17 april jl. op de fiets door onze wijk Mariahoeve gaan rijden met Anno Fekkes van D66 Den Haag. Anno is fractievertegenwoordiger met Haagse Hout in zijn portefeuille. Wijkberaad Mariahoeve werd vertegenwoordigd door Marcel Bourret, Jesse Voerman en Kasper van der Gugten en  heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de nodige aandachtspunten mee te geven en te bespreken.

Marcel doet verslag van de ronde door de wijk:

We waren gestart vanaf het Wijkcentrum Mariahoeve aan de Ivoorhorst en na het schudden van de handen heeft Kasper (onze voorzitter) uitgelegd dat hier ons kantoor is waar vanuit we opereren en communiceren. Het is ook erg centraal gelegen in onze wijk Mariahoeve.

Vervolgens zijn wij via de Granaathorst aan de zij ingang bij de Hoogvliet het winkelcentrum binnen gelopen. Hier heeft Kasper uitleg verschaft over de winkels die zich hier bevinden met een grote variatie. Er werd echter ook geconstateerd dat er helaas sprake is van leegstand en sluiting van essentiële winkels, zoals fietsenwinkel en een restaurant. Het Winkelcentrum is zeker naar onze en zijn mening al gedateerd en zeker een opfrisbeurt kan gebruiken waar Jesse (onze architect) het nodige aan plannen (die nog niet vast staan) heeft toegelicht dat er een grote opening zou komen waar nu de hoofdingang zit, de zijkant waar wij binnen zijn gekomen wordt vergroot en dat er een drie etage hoge flat op het winkelcentrum gepland is. Inmiddels zijn wij bij de Stichting Lichtpuntjes aangekomen en heeft Naomi Barki (oprichtster) ons en vooral dhr. Fekkes uitgelegd wat haar stichting voor de buurt kan betekenen zoals ondersteuning van armoede en eenzaamheid in de wijk en dat ze meer animo hebben gekregen nu ze in het winkelcentrum zijn gevestigd.

Vervolgens zijn wij via de Hofzichtlaan het Catharinaland op gereden en heeft Jesse uitleg gegeven wat er met het huidige sportschool zou gaan gebeuren aan dhr. Fekkes om er een tweelaags energiezuinige wonen te bouwen met weer een plek voor winkels en b.v. een sportschool. Inmiddels zijn wij doorgereden naar de Diamanthorst en heeft Jesse uitleg gegeven over de uitbreiding van het Diamantcollege, maar ook over het te koop staande voormalige schoolgebouw van de British School met als optie om er een Hotspot van te maken, waar de inhoud nog niet bekend van is. Hier zou dan ook (tijdelijk) plek kunnen zijn voor de door Mariahoeve gewenste bibliotheek. Vervolgens zijn wij doorgereden naar de Haverkamp waar ook maar al een gerealiseerd energiezuinige flat van uit de gemeente is gekomen.

Als slot van onze route zijn wij bij de tennisbanen en voetbalveld aan het Kleine Loo aangekomen, waar er padelbaanplannen  gepland stonden van uit deze sportclubs en waar veel protest uit de buurt tegen is gekomen. Het was deze dag erg zonnig en aangenaam warm, waarna we na het afscheid met Anno Fekkes ook nog een gesprek hadden op de tennisclub (waar vroeger voor 1958 een ijsbaan stond).