Locatie: Spiegelzaal in het Wijkcentrum Mariahoeve, Ivoorhorst 155

Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Vergaderstukken: zie onderaan dit bericht

Zoals in de vooraankondiging op de webpagina van het Wijkberaad al gemeld, zal op woensdag 21 september a.s. om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) de uitgestelde jaarvergadering 2022 voor wijkbewoners van het Wijkberaad Mariahoeve plaatsvinden. Deze keer komen we bijeen in de Spiegelzaal van het Wijkcentrum Mariahoeve aan Ivoorhorst 155. Aansluitend wordt er een borrel gehouden.

De belangrijkste agendapunten zijn de benoeming van enkele nieuwe bestuursleden, waaronder de voorzitter van het Wijkberaad, en de presentatie en behandeling van het jaarplan 2022 met vooruitblik naar 2023. Wil je meepraten over waar het Wijkberaad zich mee bezig zal gaan houden het komende jaar, wie de nieuwe bestuursleden worden of belangrijke aandachtspunten meegeven? Kom dan maar de ALV toe ! In deze jaarvergadering wordt ook het bestuursjaar 2021 behandeld. 

U kunt zich aanmelden voor de algemene ledenvergadering door een email te sturen naar wijkberaad@mariahoeve.nl

Vergaderstukken:

 1. Agenda Jaarvergadering WBM 21-9-22
 2. Jaarverslag en jaarrekening 2021
 3. Functieformulier secretaris WBM
 4. Concept begroting 2022
 5. Concept jaarplan 2022 en vooruitblik 2023
 6. Concept notulen ALV 16-06-2021
 7. Eindbalans 2020
 8. Financieel overzicht 2021
 9. Functieformulier penningmeester WBM
 10. Jaarverslag en jaarrekening 2021_geredirigeerd
 11. Concept jaarplan 2022 en vooruitblik 2023_aangepast_na_commentaar_Wim_van_Noort
 12. Verklaring_Kascommissie_2021_WBM