De geplande aanleg van 4 padelbanen op Tenniscentrum Mariahoeve en nog eens 3 padelbanen bij voetbalvereniging VUC aan het Kleine Loo zorgt voor de nodige onrust in de wijk. Een website waarschuwt al enige weken voor grote overlast. Vandaag besteedde Den Haag FM er aandacht aan en ging er een petitie de lucht in. Ook zijn in de Haagse gemeenteraad  gisteren schriftelijke vragen over de padelplannen in Mariahoeve gesteld. Voor de VUC loopt de vergunningsaanvraag nog, bij het Tenniscentrum is de vergunning inmiddels toegekend maar loopt tot 16 september a.s. nog de bezwaartermijn. Het Wijkberaad heeft begrepen dat verschillende omwonenden al bezwaar hebben aangetekend tegen de geplande aanleg.

Het Wijkberaad is voor u achter de stukken aangegaan en heeft de aanvragen inmiddels in bezit (zie onderaan dit bericht beide aanvragen). Vanochtend heeft het Wijkberaad ook een gesprek gevoerd met Sportcentrum Mariahoeve over de zorgen die in de wijk leven. Bijgevoegd de reactie van het Sportcentrum op de ontstane commotie. Een in opdracht van het sportcentrum uitgevoerde geluidstest, die onderdeel uitmaakt van de vergunningsaanvraag, zou hebben uitgewezen dat de overlast beperkt is (tot een omtrek van 50 meter) en omwonenden dus geen overlast hebben te vrezen. Het Wijkberaad heeft het Sportcentrum Mariahoeve  aangeraden op korte termijn een informatiebijeenkomst voor bewoners te organiseren.

Reactie sportcentrum Mariahoeve aanleg padelbanen 2-9-2022

202212441 – Het Kleine Loo 12 besluit_Geredigeerd

202214215 – Het Kleine Loo 1 aanvraag_Geredigeerd