In PDF-bestand vindt u via onderstaande link de notulen van de Algemene Ledenvergadering van Wijkberaad Mariahoeve, gehouden op 26 juni 2019 aan de Ivoorhorst 155.

https://wijkberaadmariahoeve.nl/wp-content/uploads/NotulenALVWijkberaadMariahoeve26062019.pdf