De jaarvergadering van het Wijkberaad Mariahoeve vindt plaats op donderdagavond 13 juni, in de Cultuur Werkplaats van Podium NOORD, Ametisthorst 425. De aanvang is om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. De voorlopige agenda luidt als volgt:

  1. Opening
  2. Verslag ledenvergadering 24 oktober 2023 (Klik om te downloaden)
  3. Jaarverslag over 2023 (Klik om te downloaden)
  4. Verslag kascommissie (commissie brengt ter vergadering verslag uit)
  5. Jaarrekening over 2023 (Klik om te downloaden)
  6. Begroting voor 2024 (Klik om te downloaden)
  7. Verkiezing bestuursleden

Het bestuur draagt Daniëlle Kick voor als secretaris van het bestuur. Zij is al jaren actief als vrijwilliger in de wijk en ze werkt sinds enkele maanden mee in het bestuur. De samenwerking verloopt goed en het bestuur vertrouwt er dan ook op dat Daniëlle een waardevolle aanvulling van het bestuur zal zijn.

Het bestuur draagt Cora van Nieuwkerk voor als bestuurslid algemeen. Zij is al sinds de vorige jaarvergadering, op 26 juni vorig jaar, als aspirant-bestuurslid betrokken bij het bestuur en heeft in die periode waardevolle bijdragen aan onze activiteiten geleverd. We zijn dan ook blij dat zij als bestuurslid aan wil treden.

Agma van Heesewijk was eveneens sinds 26 juni aspirant-bestuurslid, maar heeft te kennen gegeven zich met ingang van de jaarvergadering om persoonlijke redenen terug te trekken. Wij vinden dat jammer, maar respecteren uiteraard haar beslissing.

  1. Verkiezing leden kascommissie 2024
  2. Rondvraag en sluiting

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om informeel van gedachten te wisselen over de toekomst van het Wijkberaad. Zoals we aangekondigd hebben op de vorige ledenvergadering, hebben we tal van gesprekken gevoerd met actieve bewoners(organisaties) in de wijk, over de rol van het Wijkberaad en de relatie tussen het Wijkberaad en bewonersinitiatieven. Die gesprekken zijn in een prettige sfeer verlopen en onder de deelnemers was er overeenstemming over de functies van het Wijkberaad: verbinding, signalering en belangenbehartiging. Nog steeds is de positie van het Wijkberaad en van het Wijkblad wankel, maar hiermee is wel een basis gelegd voor revitalisering van het Wijkberaad. De komende tijd willen we verder werken aan de transitie van het Wijkberaad naar een slagvaardige bewonersorganisatie.