Algemene Ledenvergadering Wijkberaad Mariahoeve

[Update] Op diverse verzoek wordt de ledenvergadering verplaatst naar een moment kort na de zomervakantie.

Donderdag 28 juli om 19.30 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Wijkberaad Mariahoeve plaats.

Tijdens deze ALV wordt teruggeblikt om bestuursjaar 2021 en wordt het jaarplan 2022 toegelicht.

Tevens komt een aantal bestuurswijzigingen aan de orde en vindt er een open gesprek plaats over wensen en behoeftes vanuit de leden.

 

Locatie: Robijnhorst 197.