Algemene Ledenvergadering Wijkberaad Mariahoeve

 

[Update 16-8-2022] De nieuwe datum voor de jaarlijkse ALV van het Wijkberaad Mariahoeve wordt woensdag 21 september a.s.  De vergadering start om 19.30 uur in het Wijkcentrum Mariahoeve aan Ivoorhorst 155. Uiterlijk 10 dagen tevoren zullen de agenda en stukken worden gedeeld.

[Update] Op diverse verzoek wordt de ledenvergadering verplaatst naar een moment kort na de zomervakantie.

Donderdag 28 juli om 19.30 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Wijkberaad Mariahoeve plaats.

Tijdens deze ALV wordt teruggeblikt om bestuursjaar 2021 en wordt het jaarplan 2022 toegelicht.

Tevens komt een aantal bestuurswijzigingen aan de orde en vindt er een open gesprek plaats over wensen en behoeftes vanuit de leden.