Via onderstaande links kunt u de stukken voor de Algemene ledenvergadering van woensdag 26 juni 2019 downloaden;

De agenda, concept begroting 2019, Notulen ALV 2018, Jaarverslag 2018, Verklaring Kascommissie

https://wijkberaadmariahoeve.nl/wp-content/uploads/Agenda-ALV-Wijkberaad-Mariahoeve-26-6-2019.pdf

https://wijkberaadmariahoeve.nl/wp-content/uploads/Concept-begroting-2019-Wijkberaad-Mariahoeve.pdf

https://wijkberaadmariahoeve.nl/wp-content/uploads/Concept-notulen-ALV-Wijkberaad-Mariahoeve-26-6-2018.pdf

https://wijkberaadmariahoeve.nl/wp-content/uploads/Jaarverslag-2018-Wijkberaad-Mariahoeve.pdf

https://wijkberaadmariahoeve.nl/wp-content/uploads/Kascontrole-2018-Wijkberaad-Mariahoeve.pdf