Op 26 oktober jl. hebben wijkbewoners, Buurtpreventieteam De Horsten en Kampen en Wijkberaad Mariahoeve samen een ronde gemaakt door De Horsten. Daarbij is gekeken naar de staat van het groen, de trottoirs en de wegen in De Horsten. Na afloop zijn alle bevinden gebundeld opgenomen in een rapport en is deze aangeboden aan stadsdeel Haagse Hout met het verzoek om de aandachtspunten op te pakken. Zo bleek er op meerdere plekken sprake van verzakkingen of wortelopdruk. De picknicktafels in het wijkpark bleken ook niet meer in al te beste staat te verkeren. Ook werden verhalen gedeeld over overlast in het wijkpark; deze signalen zijn eveneens gedeeld met de gemeente. Wijkberaad Mariahoeve is voornemens later in het jaar in een ander deel van Mariahoeve ook een wijkschouw te organiseren.

Het rapport van de wijkschouw in de Horsten is hier terug te vinden: Buurtschouw_2022-10-26_DeHorsten(1)