23 maart jl. kwam middels een brief van wethouder van Asten aan het college het bericht naar buiten dat de subsidie voor Podium Noord, het pas aangestelde cultuuranker in Haagse Hout, is ingetrokken. De vijf bewonersorganisaties uit het stadsdeel (Wijkvereniging Benoordenhout, Wijkvereniging Marlot, Wijkvereniging Bezuidenhout-West, Wijkberaad Mariahoeve en Wijkberaad Bezuidenhout) die eerder al in de gemeenteraad vroegen om participatie en inspraak bij het kiezen van een nieuw cultuuranker stuurden gezamenlijk een brief naar het college met de onderliggende vraag: “waar is dit misgegaan”.

Door het uitblijven van een fusie tussen Kunstpost en Podium Noord is de hen pas toegekende subsidie cultuuranker Haagse Hout teruggetrokken. Hierdoor lijkt de laagdrempelige toegang tot culturele activiteiten voor bewoners uit Haagse Hout, 10% van de Haagse inwoners, verder weg dan ooit. De bewonersorganisaties uit het stadsdeel vragen opnieuw inspraak bij het kiezen van een nieuw cultuuranker voor 2022.

De vijf bewonersorganisaties hebben 26-03-2021 gezamenlijk een brief gestuurd naar het college met het verzoek op korte termijn samen om tafel te gaan. Ook vragen zij om de garantie dat de voor 2021 gereserveerde 75.000 euro volledig beschikbaar blijft voor het opzetten van culturele activiteiten in Haagse Hout. Vooralsnog wachten zij nog op reactie, het college heeft aangegeven deze rond 10 mei te versturen. Verschillende media hebben aandacht besteedt aan de situatie rond het Cultuuranker HH. Lees via de knoppen hieronder de verschillende artikelen en brieven.

Brief vande bewonersorganisaties