Woensdag 16 juni 2021 om 20.00 uur is de Jaarvergadering van Wijkberaad Mariahoeve.

In deze jaarvergadering worden de bestuursjaren 2019 en 2020 behandeld en het jaarplan 2021 besproken. 

U kunt zich aanmelden voor de Jaarvergadering door een email te sturen naar wijkberaad@mariahoeve.nl

In verband met de corona-maatregelen van het RIVM is er ruimte voor maximaal 30 personen. Of u aanwezig kunt zijn wordt bepaald op basis van volgorde van aanmelding.