In de vergadering van de Haagse Gemeenteraad is op 5 oktober 2017 gesproken over het parkeerprobleem van Bezuidenhout. De gemeente heeft in 2011 bewoners van Bezuidenhout toegezegd 500 parkeerplekken te creëren.

Anno 2017 is duidelijk dat het aantal parkeerplekken niet is gerealiseerd. De gemeente heeft aangegeven een deel van de oplossing te zien in het uitbreiden van het vergunning gebied richting Mariahoeve. Hierdoor kunnen bewoners van Bezuidenhout (met een parkeervergunning) parkeren in onze wijk en de bewoners gedwongen worden mee te betalen voor deze parkeerplekken.

Verruimen parkeervergunning gebied Bezuidenhout naar Mariahoeve
In de vergadering van de  Haagse Gemeenteraad is op 5 oktober 2017 gesproken over het parkeerprobleem van Bezuidenhout. In diezelfde vergadering heeft de VVD een motie ingediend die door een meerderheid ( VVD, CDA, D66, CHU/SGP, Groep de Mos, Groep van der Helm, Islam Democraten, Partij v/d/ Eenheid)van de Raad is ondersteund en aangenomen.

Voorgeschiedenis
De gemeente heeft in 2011 bewoners van Bezuidenhout toegezegd 500 parkeerplekken te creëren.
Anno 2017 is duidelijk dat het aantal parkeerplekken sindsdien niet is toegenomen.
Het Wijkberaad Bezuidenhout heeft al meerdere malen bij de gemeente aangegeven een deel van de oplossing te zien in het uitbreiden van het vergunninggebied richting Mariahoeve. Hierdoor
kunnen bewoners van Bezuidenhout (met een parkeervergunning) parkeren in onze wijk.

Bovengenoemde VVDmotie luidt: omdat
– er op de wegen die Bezuidenhout met Mariahoeve verbinden nauwelijks woningen zijn;
– de parkeerdruk in Bezuidenhout-Oost onacceptabel hoog is;
zijn we van mening dat deze parkeerdruk kan worden verlaagd door de wegen die Bezuidenhout
met Mariahoeve verbinden bij het vergunningparkeergebied Bezuidenhout te trekken.

Daarom wil de VVD het vergunninggebied uitbreiden naar de volgende straten:

– De Boekweitkamp, tussen Carel Reinierszkade en Gerstkamp;

– Het Kleine Loo, tussen Carel Reinierszkade en de Gerstkamp;

– De Vlaskamp, tussen Carel Reinierszkade en bebouwing Haverkamp;

Bovendien wil de VVD de raad informeren over de mogelijkheden om 50 plekken op parkeer-terrein Overbosch beschikbaar te maken voor Bezuidenhoutse vergunninghouders.

VVD-raadslid mevrouw Monique van der Bijl en indiener van de motie:
goed nieuws, want dankzij een breedgedragen motie van de Haagse VVD wordt het
vergunninggebied in Bezuidenhout nu uitgebreid! De straten die het Bezuidenhout met
Mariahoeve verbinden worden nu bij het vergunninggebied van Bezuidenhout getrokken.

Overrompelingstactiek

Het wijkberaad is ontstemd over deze overrompelingstactiek, dit gaat in tegen elke vorm van samenwerkings-fatsoen. Een kleine twee jaar geleden werden we al benaderd over een mogelijke uitbreiding van het huidige vergunningenbeleid. We hebben destijds richting de Gemeente duidelijk aangegeven ons hierin niet te kunnen vinden. Nu – na twee jaar – zonder vooroverleg tussen Gemeente en Wijkberaad Mariahoeve (laat staan met de bewoners die het zal betreffen) en zonder vooraankondiging nemen wij kennis van een aangenomen motie.

Formeel bezwaar aantekenen

Als gevolg hiervan is Mariahoeve en vooral de buurt “de Kampen”  de dupe van het feit dat de gemaakte afspraken uit 2011 niet konden worden gerealiseerd. Het Wijkberaad Mariahoeve zal zich niet neerleggen bij deze gang van zaken en formeel bezwaar maken tegen de motie.
-De parkeerdruk is al hoog, er wordt forse nieuwbouw verwacht, dus meer parkeerdruk.

-Bezoekers van sportverenigingen en zwembad (m.n. in middag- en  avonduren) zullen hiervan veel last ondervinden;

-Forensen parkeren al op deze verbindingswegen. Bij nieuw parkeerbeleid zullen zij elders in  Mariahoeve parkeren;

-Op dit moment is het Wijkberaad druk met het ontwikkelen  van een verkeerscirculatieplan in
Mariahoeve, juist vanwege de verkeers- en parkeerproblemen als gevolg van de toenemende mobiliteit binnen onze wijk

Als goede buren van de wijk Bezuidenhout begrijpen wij hun parkeerproblematiek. Samen met hen willen wij nadenken over een – voor alle partijen – goede oplossing.

 

Wat vindt u als wijkbewoner? Mail ons, geef uw mening
info@wijkberaadmariahoeve.nl