Het Wijkberaad en de Winkeliersvereniging willen aankomend jaar nauwer samen gaan werken. Wij zijn in gesprek met Peter Friesen (Voorzitter van de Winkeliersvereniging) om in 2020 bestaande en nieuwe evenementen beter op elkaar aan te laten sluiten, elkaars evenementen wederzijds te promoten en waar mogelijk samen activiteiten neer te zetten voor de wijk.

Om te beginnen zal de redactie van dit blad elk kwartaal aanwezig zijn in het winkelcentrum om dit blad uit te delen en in gesprek te gaan met u, onze lezers. Ook kan u vanaf deze editie ons wijkblad altijd vinden in een tijdschriftenmand naast Cigo Bories Kroeks. 

Evenementen en nieuws van het winkelcentrum zullen voortaan te zien zijn op de digitale muurkrant, onder andere te vinden naast de lift in het winkelcentrum en in het wijk- en dienstencentrum. 

Wij kijken uit naar een fijne samenwerking met de Winkeliersvereniging.