Bewoners uit Mariahoeve konden van 23 september tot 1 oktober stemmen op 5 ideeën voor het wijkbudget voor Mariahoeve. Het wijkbudget is een bedrag dat bewoners van Mariahoeve in 2017 kunnen uitgeven aan zaken die zij belangrijk vinden voor de wijk en die de wijk prettiger, mooier of socialer maken.
De ideeën zijn door de buurtbewoners zelf aangedragen. Inmiddels zijn de stemmen geteld en is het winnende idee bekend: het aanleggen van de wilde bloemenstrook voor bijen tussen Isabellaland en de N14. Hieronder ziet u hoe de stemmen zijn verdeeld.

Aanleg van een bloemenstrook voor bijen tussen Isabellaland en de N14 32.8%
 Opknappen van de speeltuin nabij Stadsboerderij De Reigershof 23.8%
 Hardloop- en wandelroute door de hele wijk 18.8%
 Opknappen van de waterspeeltuin tussen N14 en Isabellaland 13.9%
 Het plaatsen van een vlonder aan de Norenburg 10.7%

Het wijkbudget moet in 2017 worden besteed. Daarom wordt er dit jaar al gestart met inzaaien! In het voorjaar staat de strook in bloei en kunnen bijen, vlinders en bewoners genieten van de strook met wilde bloemen.