Het Wijkberaad wenst u fijne feestdagen en nodigt u uit voor de Nieuwjaarsreceptie.
Omdat wij als Bestuur van het Wijkberaad graag willen weten hoeveel gasten we mogen verwelkomen op de 12e januari a.s. vragen wij u aan te geven of u gehoor kan en wil geven aan onderstaande uitnodiging.
Met het oog op de inkoop van een hapje en drankje is dit voor ons belangrijk te weten.
Zou u zo vriendelijk willen zijn ons per e-mail (info@wijkberaadmariahoeve.nl) dan wel telefonisch 070-3838224 aan te geven of u kunt komen?