Zijn er wat jou betreft verbeterpunten mogelijk in de Horsten? Is er een situatie die je zou willen aankaarten? Loop dan op 26 oktober a.s. mee met de wijkschouw door De Horsten !


Wat? Tijdens deze wijkschouw bekijken en beoordelen we, met bewoners en deskundigen de staat van het groen, de trottoirs en de wegen in de buurt De Horsten in Mariahoeve. Hierover stellen we een rapportage op, die we vervolgens aan de gemeente aanbieden met het verzoek hier mee aan de slag te gaan.


Wanneer? Woensdag 26 oktober a.s. vanaf 15.00 uur


Waar? Vertrekpunt is Wijkcentrum Mariahoeve, Ivoorhorst 155.


Wie? Deze wijkschouw is voor alle wijkbewoners in de Horsten bedoeld. Samen met het Wijkberaad, gemeente en BPT Horsten en Kampen gaan we door de buurt lopen. Aanmelden is niet nodig.


Kun je er niet bij zijn maar wil je wel aandachtspunten melden? Neem dan contact op met het Wijkberaad via wijkberaad@mariahoeve.nl