Het bestuur van Wijkberaad Mariahoeve bedankt alle leden die de Algemene Ledenvergadering van 21 november jl. hebben bezocht.

De opkomst heeft ons positief verrast en wij zijn blij met de unaniem verkozen nieuwe bestuursleden.

Het bestuur van Wijkberaad Mariahoeve is met ingang van 21-11-2019 als volgt samengesteld:

– Carlos Martinez van Andel – Voorzitter
– Leo van Luxemburg – Secretaris
– Colette Schermer – Penningmeester
– Patricia Dinkela – Algemeen bestuurslid
– Jesse Voerman – Algemeen bestuurslid

We gaan er alles aan doen om 2020 een mooi en goed jaar voor Mariahoeve te laten zijn.

Als u ons nodigt heeft? We zijn te vinden aan de Ivoorhorst 155, via Facebook, www.mariahoeve.nl en binnenkort ook op WhatsApp.

Nogmaals bedankt!
Agatha, Carlos, Colette, Jesse, Leo en Patricia