Hieronder vindt u de vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering van Wijkberaad Mariahoeve op 21-11-2019.

Document 1: Agenda
Document 2: Jaarprogramma
Document 3: Concept begroting
Document 4: Concept Notulen ALV 26 juni 2019

https://mariahoeve.nl/wp-contnt/uploads/AgendaALV21112019.pdf

https://mariahoeve.nl/wp-content/uploads/Jaarplan2020aangepast11112019Carlos.pdf

https://mariahoeve.nl/wp-content/uploads/ConceptBegrotingWijkberaadMariahoeve2020.pdf

https://mariahoeve.nl/wp-content/uploads/Concept-notulen-Algemene-Ledenvergadering-26-6-2019-Wijkberaad-Mariahoeve.pdf