Gisteren sprak de Haagse gemeenteraad over padel. Ook Wijkberaad Mariahoeve was hierbij weer aanwezig als inspreker en drong er nogmaals bij de gemeente op aan om de regie te nemen. Er werden twee moties vrijwel unaniem door de gemeenteraad aangenomen die hiertoe moeten leiden.

Vrijwel de gehele gemeenteraad stemde in met de motie ingediend op initiatief van Robert Barker (PvdD) waarin het gemeentebestuur wordt opgeroepen eisen te stellen aan padelbanen in de buitenlucht op gemeentegrond en tot deze zijn vastgelegd geen toestemming te geven voor de aanleg van padelbanen. De Raad wil dat de gemeente bij het opstellen van de eisen ook in gaat op de uitkomst van gesprekken tussen gemeenten, tennisbond en stichting geluidshinder over mogelijke nieuwe normen voor padel of anders de richtlijnen van de stichting geluidshinder over padel.

Wethouder van Asten (D66) heeft verder gemeld dat de aanvraag aan de Bezuidenhoutseweg (op het terrein van de korfbalvereniging, die niks met de padelaanvraag te maken heeft) inmiddels zou zijn ingetrokken.

Het Wijkberaad zal de ontwikkelingen blijven volgen. Het is nu aan de verantwoordelijke wethouder (Van Asten) om de aangenomen moties, die met brede steun in de Raad zijn aangenomen, te gaan uitvoeren.

Gisterochtend was onze nieuwe voorzitter van Wijkberaad Mariahoeve Kasper van der Gugten ook te gast bij Bob staat Op op Den Haag FM samen met gemeenteraadslid Robert Barker, waar nogmaals aandacht werd gevraagd voor de zorgen in Mariahoeve over alle padel-plannen.

Voor meer informatie:

 Gesprek Voorzitter Wijkberaad Kasper van der Gugten bij Bob Staat Op (vanaf 47:47)

Aangenomen motie “Geef invulling aan de eigenaarsrol bij Padel”, ingediend door Robert Barker (PvdD):

Aangenomen motie “Pas op de plaats met padel”, ingediend door Samir Ahraui (PvdA):

Bekijk ook de Gemeenteraadsvergadering terug (onder agendapunt B, Stad in de Raad, en agendapunt M, padel):