Door Nico Schouten

Padel is een nieuwe populaire sport maar nog veel mensen weten niet wat het is. Het is een kruising tussen tennis en squash. Het wordt gespeeld met 2 of 4 mensen in een kooi met gedeeltelijk glazen wanden en een dik kort racket van kunststof. Het slaan tegen de bal en het kaatsen tegen de glazen wanden produceert veel meer geluid dan bij gewoon tennis. Juist daarom en door de snelheid van het spel is het voor veel mensen, en met name jongeren, aantrekkelijker dan tennis. Er ligt dus een grote markt open. Sportclubs denken dat ze een graantje mee kunnen pikken. Bedrijven die padelbanen aanleggen zijn blijkbaar bezig met een grote lobbycampagne want overal worden momenteel vergunningen aangevraagd voor de aanlag van deze banen.

Mensen worden hor en dol van het gepok, gehijg en geschreeuw de hele dag

In woonwijken stuiten ze ondertussen op veel verzet, het wordt steeds lastiger om daar padelbanen aan te leggen. Op verzoek van raadslid Robert Barker (PvdD) was er op 14 september een werksessie in de Haagse raadzaal om informatie te delen over vergunnigverlening. Grote vraag, waarom maakt Den Haag als enige Nederlandse gemeente gebruik van de zogenaamde “bedrijfsduurcorrectie” met een foutmarge van 2 db daar nog bovenop? De Gemeente houdt zich volgens Hanno Verkuil (Omgevingdienst Haaglanden) die het zichtbaar zwaar had tijdens het beantwoorden van de vragen, aan de “regelgeving industrielawaai” en ontkent dat Den Haag eigen regels toepast.

Klik HIER om terug te luisteren

Bedrijfsduurcorrectie komt erop neer dat de gemeente een gemiddeld geluidsniveau berekent. Uitschieters door sport-en stemgeluiden worden er uit gefilterd, als de helft van de tijd niet gespeeld wordt, wordt het aantal db’s door twee gedeeld en passen ze nog een foutmarge van 2 db toe. Het lijkt er sterk op dat padelbaanbouwers door de gemeente (nu nog) geen strobreed in de weg gelegd wordt. Maar of deze opstelling houdbaar is valt te betwijfelen. Op 21 september vindt er een raadsvergadering plaats over dit onderwerp. Iedere bewoner kan daar inspreken om z’n mening te geven. Aanmelden via commissieruimte@denhaag.nl  Aangezien in de rest van Nederland en veel Europese landen al veel strengere normen gelden kan Den Haag eigenlijk niet achterblijven. Het lijkt er dus op dat het steeds lastiger wordt om in woonwijken padelbanen te realiseren.  Vergadering Alg. Raadscommissie (Ruimte) 21-09-2022 (agendapunt G)

Padelbanen in het groen?

Aangezien er geen (of minder) belanghebbenden zijn bij groene zones is de kans dus groter dat het ze daar wel lukt. Wandelaars zijn immers geen belanghebbenden. De nieuwste vergunning is aangevraagd (klik HIER) door een partij die grond naast de korfbal vereniging in Park Marlot-Reigersbergen aan de Bezuidenhoutseweg wil huren om padelbanen op aan te leggen. Het lijkt een zot plan. Volgens het reglement dat te lezen is op een bordje bij de ingang van het park staat dat de toegang verboden is met een spelend muziekapparaat. Padelbanen maken veel meer herrie. Bovendien zijn in dit plangebied in Mariahoeve het “Haagse Bos” en “Marlot-Reigersbergen” rijksbeschermde stadsgezichten dus het is zeer onwaarschijnlijk dat dit plan doorgaat. Maar je weet nooit hoe gek ze zijn. Dat er partijen zijn die op dit soort locaties padelbanen willen aanleggen is op zich al een zorgelijke ontwikkeling, ik verwacht dat dit op veel meer groene locaties gaat gebeuren.

Begin dit jaar heeft de gemeente Den Haag een Richtlijn Padelbanen ingesteld. Hierin staat dat de gemeente een geluidsonderzoek mag vragen als er mogelijk overlast ontstaat voor woningen of andere geluidsgevoelige objecten. Dus niet voor ecologische zones of recreatiegebieden. De vergunningaanvrager mag deze vraag trouwens gewoon negeren, het is slechts bedoeld als gebaar van goede wil om daar aan te voldoen. Wat er vervolgens in het geluidsonderzoek staat, doet ook niet ter zake. Er wordt verder niets mee gedaan. Dus als ze een padelbaan in of tegen een groene zone of recreatiegebied willen leggen mogen ze niet eens vragen om een geluidsonderzoek. Hieruit blijkt dat de gemeente momenteel (bewust?) geen enkel instrument heeft om onze groene ruimte te beschermen tegen geluidsoverlast van padelbanen.

Hopelijk komt de Gemeente Den Haag snel met strengere regels voor padelbanen. Niet alleen voor de bescherming van bewoners maar ook ter bescherming van onze kwetsbare groene ruimte.

Laat een antwoord achter