Zoals in het vorige wijkblad te lezen was stelt de gemeente een bedrag van 2,2 miljoen euro beschikbaar voor het opknappen van achterstallig onderhoud in de buitenruimte van Mariahoeve. Dat is een hoop geld, maar ook weer niet zo veel dat we er bijvoorbeeld alle straten en stoepen mee zouden kunnen herbestraten. Daarom werd iedereen in Mariahoeve in de gelegenheid gesteld om via de speciale website www.mariahoeveknaptop.denhaag.nl op te geven waar hij of zij vindt dat dat geld aan uitgegeven zou moeten worden. 

De gemeente Den Haag organiseerde op 5, 7 en 9 november inloopmomenten waar iedereen zich kon opgeven voor deelname aan de commissie die gaat vaststellen welke zaken er nu uiteindelijk met dat geld daadwerkelijk opgeknapt gaan worden. 

De commissie, bestaande uit 14 wijkbewoners, is 19 november jl. voor het eerst samengekomen. In de komende weken en maanden gaat de commissie samen met de gemeente Den Haag uit alle ingestuurde opknappunten een aantal concrete plannen opstellen. De bewoners van Mariahoeve kunnen van 7 t/m 22 februari 2020 stemmen op hun favoriete plan. Dat plan zal dan in de zomer van 2020 door de gemeenteraad moeten worden goedgekeurd zodat het naar schatting eind 2020 ook daadwerkelijk uitgevoerd kan gaan worden. 

Vanzelfsprekend informeert Wijkberaad Mariahoeve via de gebruikelijke kanalen (Website, Facebook enz.) de wijk over de voortgang van dit project.