(Ingezonden stuk)

Bermbeheer in Mariahoeve

foto: Patricia. Dinkela, tekst: Adri Remeeus, locatie foto: Vlindertuin Park de horst

Wat ziet het er slordig uit! Hebben ze geen geld mee bij de gemeente? Dit soort opmerkingen heb ik de laatste paar jaar vaker opgevangen. 
Maar gelukkig, het betreft hier uitvoering van veranderend maaibeleid dat gericht is op het geven van bescherming aan vlinders, bijen en andere insecten. 

We weten allemaal dat tot enkele jaren terug soms al midden in de zomer alle bermen zo ongeveer werden gemillimeterd. Vooral de publiciteit die de Vlinderstichting (een landelijke organisatie die zich sterk maakt voor het behoud en de uitbreiding van leefgebied voor vlinders en libellen) zocht, gaf denkvoer aan gemeentelijke overheden. 
In feite is het ook heel simpel. Wat bossen en struiken voor vogels zijn, zijn grassen en bloemen voor vlinders. Volwassen vlinders hebben bloeiende bloemen nodig in het voorjaar en in de zomer; die nectar geeft ze kracht om zich voort te planten. Na de ei-afzetting komen vooral in de zomer en in de herfst hun rupsen tevoorschijn; zij moeten zich te goed kunnen doen aan sappige grassen. U begrijpt al; de conservatieve manier van platmaaien ontnam de vlinders elke mogelijkheid tot voortplanting (vergelijk dit met het volledig kappen van een bos midden in de broedtijd van de vogels!).

Wat we nu zien, is dat bij het maaien van de bermen meer en meer rekening wordt gehouden met de levenscyclus van vlinders. Waar mogelijk wordt pas gemaaid na de zaadzetting van planten; ook zijn er plekken waar pas in november het dan inmiddels dorre gras wordt gemaaid. De rupsen verkeren nu in het pop-stadium; het blijkt dat poppen (de mutatie van rups naar vlinder) meestal goed kunnen overleven in de strooisellaag. Een nieuwe techniek, die al door 10% van de Nederlandse gemeenten wordt toegepast, is slingerend maaien. Zo ontstaan in bermen gevarieerde patronen van gemaaide en niet gemaaide stukken, een perfecte groeiomgeving voor onze vlinders.  

Als u bedenkt dat in de afgelopen 100 jaar het aantal vlinders met 84% is afgenomen, is er alle reden om uitgesteld en gedeeltelijk maaien te omarmen. Dan heb ik het nog niet eens over het gegeven dat de totale biomassa aan insecten sinds 1980 met 75% is gekelderd. 

En, ook voor ons als bewoners is het toch genieten van bloemrijke bermen en de transitie naar herfstkleuren. U weet nu dus wat de reden is als een berm in november niet gemaaid is; vlinders en bijen zijn er dankbaar voor. 

Adri Remeeus 
Ecologisch onderzoek en advies