Op maandagavond 24 juni organiseert het Wijkberaad in samenwerking met het Buurtpreventieteam Horsten en Kampen en het stadsdeel Haagse Hout een buurtschouw in De Kampen.

We lopen dan een ronde door de buurt om de openbare ruimte te inspecteren (afval, groenbeheer, kwaliteit van het wegdek en van stoepen, verkeersveiligheid, toegankelijkheid voor mensen met een beperking …).

Alle geïnteresseerde buurt- en wijkbewoners kunnen hieraan deelnemen. We verzamelen vanaf 18.30 uur bij het Wijk- en Dienstencentrum aan de Ivoorhorst, lopen dan de ronde en bespreken na afloop alle bevindingen in het Wijk- en Dienstencentrum.