Enige tijd geleden kregen wij bij het Wijkberaad veel vragen binnen over het plaatsen van nieuwe zendmasten op verschillende gebouwen in de wijk. Verontruste bewoners vroegen zich af of 5G vervroegd werd uitgerold in Mariahoeve en of dat eventuele gezondheidsrisico’s met zich mee kon brengen. 

Wat is 5G precies? 
De afkorting 5G staat voor vijfde generatie oftewel vijfde generatie mobiele datatechnieken. Doordat via een 5G netwerk meer informatie(data) tegelijk kan worden verzonden wordt het internet sneller en zijn er meer mogelijkheden voor applicaties. Signalen kunnen sneller worden verzonden van en naar mobiele apparatuur. 

Is er al 5G in Mariahoeve? 
Navraag bij KPN, plaatser van de masten, wees uit dat hoewel deze masten al wel geschikt zijn voor 5G dit nu zeker nog niet het geval is. Plaatsing van de nieuwe masten houdt in dat de bandbreedte al wordt verhoogd en 4G wel beter wordt maar van 5G is nog geen sprake. Er is hier in de wijk dus nog geen 5G pilot. Het 5G netwerk moet aan dezelfde eisen voldoen als het al bestaande 4G netwerk. Deze eisen zijn gebaseerd op de eisen van de gezondheidsraad. Wat dit betreft zijn er dus geen veranderingen. Wij houden dit proces natuurlijk in de gaten. 

Klik hier voor het artikel verschenen in de Telegraaf over 5G in Mariahoeve.