Vrijwilliger met hart en ziel – in gesprek met Susan van der Heide

Vele jaren heeft Susan als vrijwilliger gewerkt als lid van Wijkberaad Mariahoeve en de redactie van ons wijkblad. Nu ze daarmee gaat stoppen gaan we in gesprek over haar werkzaamheden.

Susan, allereerst, ben je een geboren en getogen Hagenaar?
Nee, ik ben geboren in Pijnacker, maar op mijn vierde zijn mijn ouders verhuisd naar de Bloemenbuurt in Den Haag. Na de middelbare school ben ik psychologie gaan studeren in Groningen. Na mijn afstuderen ben ik gaan werken in diverse functies en weer teruggekomen in Den Haag. Sinds 1990 woon ik met veel plezier in Mariahoeve. Het is een erg fijne wijk om te wonen.

Waarom ben je vrijwilligerswerk gaan doen?
Toen ik meer tijd kreeg raakte ik betrokken bij het vrijwilligerswerk van de bewonersorganisatie Wijkberaad Mariahoeve. Ik ben erin geïnteresseerd hoe mensen met elkaar in een wijk samenleven en hoe je daarin samen de leefbaarheid en het welzijn van de bewoners kunt bevorderen. Het wijkberaad kende toen diverse bewonersgroepen die zich bezighielden met verschillende onderwerpen zoals bijvoorbeeld groenbeheer, leefbaarheid en verkeer. Ik ging deelnemen aan de werkgroep bouwen en wonen. Daar leerde ik dat de wijk Mariahoeve door planologen en architecten in het land gezien wordt als een voorbeeld van naoorlogse wederopbouw. Geprezen wordt de architectuur van de gebouwen, de ruimte voor groen en de diversiteit. Men vond het een wijk die het waard was om een monument van te maken. Om praktische redenen heeft dit nooit uitvoering gekregen.

Wat is jouw leukste ervaring als vrijwilliger
In 2007 werd het 50-jarig jubileum van de wijk Mariahoeve gevierd en dat heeft de aanzet gegeven tot een reeks belangrijke ontwikkelingen. Wij hebben toen, samen met een grote groep bewoners een reeks festiviteiten georganiseerd. Alle scholen deden ook mee en zo hadden we een brede betrokkenheid. Er werd een jaarkalender opgesteld met diverse activiteiten. Er was een Zomerfestival en er is bijvoorbeeld een wandelboekje tot stand gekomen met leuke wandelingen door de wijk. Maar ook werden vier klassieke concerten georganiseerd in verpleeghuis Florence die erg in de smaak vielen en goed werden bezocht. Daarnaast is de start van Kunstpost dat jaar tot stand gekomen.

Je bent ook lang betrokken geweest bij de wijkkrant?
Ja, met veel plezier! Tot 2007 werd er vier keer per jaar door het wijkberaad een klein bulletin uitgegeven van ongeveer 4 bladzijden waarin het bestuur van het wijkberaad mededelingen deed over ontwikkelingen in de wijk. In het jubileumjaar 2007 is besloten tot een wat bredere opzet, meer in de vorm van een krant met nieuws uit de wijk. Ik heb vanaf het begin meegedaan, samen met andere vrijwilligers. Mensen uit de wijk droegen veel onderwerpen aan. Vanaf het begin heeft de wijkkrant in een behoefte voorzien. De huidige vorm en opzet is kleurrijker en breder. We moeten ervoor zorgen dat informatievoorziening voor en over de wijk de hoofdmoot van het blad is.

Wat is er veranderd in de loop der jaren?
Een aantal plekken zijn verdwenen waar mensen konden binnenlopen en andere wijkbewoners zien en spreken, dat vind ik jammer. Zo was er vroeger een bibliotheek waar je elkaar ontmoette. Het openluchtzwembad was heel plezierig. Ook was er, onder leiding van een welzijnsmedewerker, eens per week een gezellige ochtend en lunch met vrouwen uit andere culturen in het gebouwtje in park de Horst, we luisterden daar naar elkaars verhalen. Belangrijk is dat het Diamanttheater er is gekomen.

Wat is je wens voor de toekomst van Mariahoeve?
De mooie mix van woningen in de wijk moet blijven. Het zorgt voor een hele diverse samenstelling van bewoners die over het algemeen vreedzaam met elkaar samenleven.

Dit geldt ook voor de ruime opzet met veel groen, dus niet almaar bij bouwen!

Verder hoop ik op de komst van een gezellige ruimte, waar mensen gemakkelijk kunnen binnen lopen voor een kopje koffie en een praatje, waar een leestafel met kranten (ook buitenlandse) aanwezig is en waar ook plaats is voor de bewonersorganisatie en andere vrijwilligersgroepen. Het gebouwtje in park De Horst zou daar heel geschikt voor zijn, met in de zomer bijvoorbeeld een theeterras!

Wij bedanken Susan voor al die jaren trouwe inzet en vele uren werk voor Mariahoeve, onze wijk!