Wat valt er dit keer allemaal te melden vanuit Wijkberaad Mariahoeve? Afgelopen donderdag 21 november maakten wij tijdens de jaarlijkse ALV ons bestuur weer compleet. Onze nieuwgekozen penningmeester Colette Schermer en algemeen bestuurslid Jesse Voerman hebben zich voorgesteld en werden in meerderheid gekozen. Colette gaat zich hardmaken onze financiële zaken goed op orde te krijgen en te houden. Jesse gaat zich focussen op de 2,2 miljoen van Mariahoeve Knapt Op, de energietransitie en nieuwe bouwprojecten in de wijk. Sinds 21 november heeft Wijkberaad Mariahoeve ook een nieuwe voorzitter, Carlos (Martinez van Andel). Zowel Colette, Jesse en Carlos als Patricia en Leo stellen zich in het volgende nummer uitgebreid voor. Tijdens de ALV presenteerden we ook ons jaarplan en alle activiteiten die we in 2020 gaan uitvoeren. Het jaarplan en de notulen van deze vergadering zijn terug te vinden op onze website www.mariahoeve.nl 

2,2 miljoen, Mariahoeve knapt op!  

Op 5,7 en 9 november jl. waren er wijkbijeenkomsten waarbij de bewoners van Mariahoeve opknappunten konden aangeven. Ook kon je je opgeven voor de bewonerscommissie die gaat kiezen uit alle door bewoners ingestuurde opknappunten. De commissie is inmiddels samengesteld en heeft de eerste bijeenkomst al achter de rug. Het Wijkberaad is ook deel van deze commissie en wij zullen jullie over de ontwikkelingen van dit project in het volgende nummer uitgebreid informeren.  

Betaald parkeren 

Komt het er nu wel of niet? 18 november stond er een afspraak gepland met de verantwoordelijke wethouder, Robert van Asten. Maar gezien de collegeonderhandelingen die er toen aan de gang waren is de afspraak komen te vervallen. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Zodra er ontwikkelingen zijn op het gebied van betaald parkeren in Mariahoeve, zullen wij de wijk uiteraard tijdig informeren.  

Evenementen 

Het nieuwe jaar staat ook alweer voor de deur. Dat betekent dat het binnenkort weer tijd is voor de jaarlijkse nieuwjaarsborrels. Ook Wijkberaad Mariahoeve nodigt de inwoners van Mariahoeve uit op het nieuwe jaar te komen proosten. Noteer 20 januari vast. De precieze locatie en tijd laten we nog weten op de website www.mariahoeve.nl, Facebook en de digitale muurkrant in het winkelcentrum. 

In januari willen wij graag met bewoners brainstormen over de invulling van Koningsdag en het jaarlijkse Zomerfestival van Mariahoeve. We hebben het idee om van de komende editie een meerdaags-evenement te maken. Lijkt het je leuk om mee te denken over de invulling daarvan en/of wil je graag meedoen in de organisatie en voorbereidingen stuur dan een mailtje aan onze evenementen-coördinator Patricia op p.dinkela@wijkberaadmariahoeve.nl 

Tot slot wenst Wijkberaad Mariahoeve de hele wijk gezellige feestdagen en alvast een spetterend 2020! We hopen jullie in het nieuwe jaar vaak tegen te komen. Agatha, Carlos, Colette, Jesse, Leo en Patricia.