Uitslag Mariahoeve Knapt Op!

-Filmpje onderaan de pagina-

Mariahoeve Knapt Op, Deze projecten hebben jullie gekozen

De gemeente heeft geld vrijgemaakt om de openbare ruimte van Mariahoeve op te knappen. Eind 2019 konden bewoners aangeven wat er volgens hen opgeknapt moest worden. Die opknappunten zijn uitgewerkt in opknapprojecten. Onlangs konden bewoners kiezen welke projecten zij het meest belangrijk vinden voor het verbeteren van de wijk. De uitslag van de stemming is bekend. Het opknappen van Winkelcentrum Mariahoeve kreeg verreweg de meeste stemmen.

Van 27 maart tot en met 15 april konden bewoners van Mariahoeve van 12 jaar en ouder stemmen op hun favoriete projecten. Maar liefst 1.992 mensen hebben hun stem uitgebracht. Dat is 15% van het aantal mensen in Mariahoeve dat mocht stemmen. Daarnaast hebben in drie weken tijd bijna 3.500 mensen de website bekeken. Dat laat de enorme betrokkenheid bij de wijk zien.

Top 5
De meeste stemmen kreeg het project om het winkelcentrum op te knappen. Hier moet veel gebeuren, bijvoorbeeld aan het oplossen van de wateroverlast. Het lastige is wel dat dit project alleen kan worden uitgevoerd in overleg met de eigenaar van het winkelcentrum. Die nieuwe eigenaar wordt nog gezocht. In de top 5 staan verder:

  • het opknappen van het fietspad langs de Benoordenhoutseweg,
  • het vergroenen van de trambaan van Het Kleine Loo,
  • het verbeteren van het voetpad in de groenzone van het Isabellaland,
  • de aanleg van een voetpad langs het fietspad tussen de Bezuidenhoutseweg en de Smaragdhorst.

Hoe verder?
De gemeente gaat de projecten met de meeste stemmen die binnen het budget van € 2.25 miljoen lijken te passen, verder uitwerken. Voor de projecten was tot nu toe een grove kostenraming opgesteld. Door de projecten verder uit te werken, kunnen de kosten nauwkeuriger worden berekend. Daarnaast wordt bekeken of er projecten zijn die kunnen meeliften op al geplande onderhoudsprojecten. Door mee te liften kan er met relatief weinig geld, veel worden bereikt. Verder is er in het coalitieakkoord extra geld (€ 9 miljoen) beschikbaar gesteld voor Mariahoeve, Nieuw Waldeck en Houtwijk. Binnenkort wordt duidelijk hoeveel hiervan extra beschikbaar is voor Mariahoeve.

De projecten die gekozen zijn door de bewonerscommissie, aangevuld met de projecten van de bewoners, komen in het opknapplan. Dit opknapplan wordt aan de raad aangeboden. De verwachting is dat dit nog voor de zomer gebeurt.

En de coronacrisis?
Het college van Burgemeester en wethouders vindt het belangrijk dat lopende projecten, zoals Mariahoeve Knapt Op, zoveel mogelijk volgens de planning worden uitgevoerd. Voor het welzijn van Mariahoeve is het belangrijk dat de wijk wordt opgeknapt. Daar vragen bewoners al langere tijd om. Doorgaan met het project zorgt ook voor werk en inkomsten bij bedrijven. Zo komen niet nog meer bedrijven in de problemen. Voor de ondersteuning van ondernemers heeft de gemeente ook een pakket aan maatregelen opgetuigd. Het geld dat in het coalitieakkoord is toegezegd, wordt volgens plan besteed aan het verbeteren van de openbare ruimte van Mariahoeve.

De uitslag is te vinden op: www.mariahoeveknaptop.denhaag.nl.

Thuis in Haagse Hout

Je familie, je buren, de ondernemer op de hoek. Iedereen heeft te maken met de maatregelen tegen het coronavirus. Het virus, samen met het houden van 1,5 meter afstand, het

Artikel lezen

Uitslag Mariahoeve Knapt Op

Uitslag Mariahoeve Knapt Op! -Filmpje onderaan de pagina- Mariahoeve Knapt Op, Deze projecten hebben jullie gekozen De gemeente heeft geld vrijgemaakt om de openbare ruimte van Mariahoeve op te knappen.

Artikel lezen