Sinds april dit jaar is er in Mariahoeve een eigen uitgiftepunt van Voedselbank Haaglanden in de ZDA-kerk aan de Robijnhorst.  

Dit uitgiftepunt is ooit met 28 cliënten klein begonnen als een project van Vereniging de Buurt. Toen zij dit niet meer konden doen is in april dit jaar op dezelfde locatie een pilot begonnen van Voedselbank Haaglanden. Wat klein begon is nu groot aan het worden en deze locatie blijft nu een vast uitgiftepunt. Wekelijks delen de vrijwilligers van de ZDA-kerk voedselpakketten uit aan zo’n 110 gezinnen. Gezinnen die eerst naar de Zoutkeetsingel of naar de Lucaskerk moesten voor hun pakket kunnen nu bij dit uitgiftepunt terecht. Daar worden zij geholpen door een vast team van 10 gemotiveerde vrijwilligers die het project met veel liefde draaiende houden. 

Wat zit er in deze voedselpakketten? 

De inhoud van de voedselpakketten varieert sterk. Het voedsel wordt geschonken door Landelijke en lokale leveranciers. Dit uitgiftepunt ontvangt o.a. donaties van de Albert Heijn aan Het Kleine Loo. Wij hopen natuurlijk dat meer lokale winkeliers zich aanmelden om te doneren. De inhoud van de pakketten is niet genoeg om een week van te eten maar echt bedoeld als aanvulling op de boodschappen. Het voedselpakket is er als ondersteuning 

Hoe komt u in aanmerking voor een voedselpakket. 

Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket moet er een aanvraag worden ingediend bij Voedselbank Haaglanden. Dit kan alleen door een hulpverlenende instantie worden gedaan zoals bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, de sociale dienst maar ook schuldhulpverleners en bewindvoerders kunnen een pakket aanvragen voor hun cliënten. Of u in aanmerking komt ligt aan de hoogte van uw leefgeld. Dit is het bedrag wat overblijft voor boodschappen na aftrek van de eventuele schulden en vaste lasten. Veel mensen komen in aanmerking voor een voedselpakket maar weten dit niet. Wilt u nagaan of ook u een pakket kan krijgen? Loop dan eens binnen bij hetServicepunt XL aan de Ivoorhorst 155. De medewerkers daar kunnen met u (vertrouwelijk) een aanvraag doen. Een toekenning van de aanvraag is altijd maximaal een half jaar, daarna wordt er opnieuw getoetst of u nog recht heeft op een pakket. e