Na een succesvolle start in de wijken Centrum en Leidschenveen/Ypenburg Is het Lief & Leedproject nu ook in Mariahoeve van start gegaan. Bewoners van de 55+ flat aan Het Kleine Loo en een van de flats aan het Isabellaland mochten als eerste een potje in ontvangst nemen. Hierna volgden al snel enkele andere straten en complexen. 

Het Lief & Leedstratenproject komt oorspronkelijk uit Rotterdam. Na o.a. een incident waarbij een bewoner na overlijden langere tijd in een woning had gelegen maar de buurt niks had opgemerkt vroeg men zich af hoe dit te voorkomen is, en hoe buren beter contact met elkaar konden krijgen. Het resultaat werd de Lief & Leedaanpak. Al ruim 600 straten in Rotterdam doen mee aan dit project. 

Wat houdt een Lief & Leedpotje precies in? 
Bewoners van een straat, blok of appartementencomplex kunnen vanaf nu zich aanmelden als gangmaker en een Lief & Leedpotje aanvragen. In dit potje zit een klein budget van 75 euro wat de beheerder(s) van het potje naar eigen inzicht mogen inzetten. De Albert Heijn vult dabedrag nog aan met een cadeaubon van 25 euro. Dit budget kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een bloemetje te kopen voor een zieke buur, een kaartje te halen om iemand sterkte te wensen, nieuwe bewoners welkom te heten maar ook om bijvoorbeeld een maandelijkse koffieochtend te organiseren. Je kan het zo gek niet bedenken of dit budget kan ingezet worden, als het doel maar is om mensen uit de directe omgeving met elkaar te verbinden zodat buren elkaar beter leren kennen en eenzaamheid daardoor wordt bestreden. Het project is dan ook deel van de campagne tegen eenzaamheid die dit jaar gestart is in Den Haag. Meer dan 200.000 Hagenaars hebben aangegeven zich regelmatig eenzaam te voelen. Dit zijn niet (zoals vaak gedacht) alleen ouderen maar ook veel jongere bewoners vinden moeilijk aansluiting in hun omgeving. De potjes geven de mogelijkheid laagdrempelig in contact te komen met de buren. 

Hoe kom ik aan een Lief & Leedpotje voor mijn straat?
Iedereen kan een Lief & Leed potje aanvragen als deze er nog niet is. U kunt zich inschrijven en meer informatie krijgen over de spelregels via de website www.liefenleeddenhaag.nl. Als uw aanvraag is goedgekeurd gaat een van de projectleiders van Bureau Graswortel met u kijken hoe het beste bekend kan worden gemaakt dat het potje er is. Als dit is uitgewerkt wordt het Lief & Leedpotje officieel aan de beheerder (ook wel gangmaker genoemd) uitgereikt. Deze gangmaker(s) kunnen vervolgens het potje inzetten voor attenties of kleine activiteiten in de straat. Er worden regelmatig avonden georganiseerd voor de gangmakers van verschillende locaties zodat zij ervaringen en ideeën met elkaar kunnen uitwisselen.  

We spraken Annabella Verhaagen, al jarenlang vrijwilliger in de wijk en oktober jl. nam zij het Lief & Leedpotje in ontvangst en is zij gangmaker van het flatgebouw aan De Ametisthorst.  

Waardoor heb je besloten om mee te doen aan dit project? 
Annabella: “In onze flat hebben wij al jarenlang een vereniging die eigenlijk dezelfde functie heeft als dit potje. Door wisseling van bewoners is het aantal leden van deze vereniging sterk teruggelopen en hebben wij minder financiële middelen om bewoners welkom te heten, een kaartje, bloemetje of andere kleine attentie te geven wanneer iemand ziek is en om activiteiten op te zetten voor de bewoners. Wij hopen met het budget van dit potje de vereniging weer een nieuwe impuls te kunnen geven en hierdoor een doorstart te kunnen maken. Toen ik het bericht van de Gemeente hierover voorbij zag komen heb ik mij meteen opgegeven! Ik vind het erg belangrijk dat buren aandacht hebben voor elkaar en elkaar ondersteunen waar nodig. Vaak doet het iemand al veel goed als ze zich “gezien” voelen. Ons doel is om het onderling contact in de flat te versterken. Vorig jaar hebben wij o.a. een koffieochtend georganiseerd waar veel mensen met elkaar hebben kennisgemaakt.” 

Heb je het Lief & Leedpotje al kunnen inzetten? 
Jazeker. Wij zijn voor de kinderen in onze flat bezig met een Sinterklaas-kleurplatenactie. Alle kinderen krijgen een kleurplaat die ze kunnen inkleuren en inleveren. We hangen alle kleurplaten in de hal en de kinderen krijgen allemaal een presentje van de Sint voor hun mooie kleurplaat. We hopen dat kinderen en ouders in de flat elkaar op deze manier wat beter leren kennen. 

Draagt u net als Annabella uw buren een warm hart toe en lijkt het u leuk om een Lief & Leedpotje te beheren voor uw straat? Kom dan langs bij het Wijk- en dienstencentrum aan de Ivoorhorst 155. Medewerkers van het servicepunt kunnen u helpen met de aanvraag.

Direct aanmelden als gangmaker? klik hier om het contactformulier in te vullen.